LOGOS = KÄRLEK / Old case / Vi undrar / 27 03 2015

En logo, ett varumärke och en vän. Här på studion så skapar vi ofta nya logos. Ibland handlar det om att redesigna och utveckla ett företags logo ibland får man starta från början när ett nytt företag ska lanceras. Det är mycket som ska stämma med ett varumärke. Både konsument (målgrupp) och ägare ska tilltalas och identifiera sig med formspråket. En typ av kärlek ska helt enkelt helst uppstå. Denna känsla ska dessutom vara, i bästa fall, för evigt. Att ständigt förändra ett företags identitet blir både kostsamt och förvirrande. Hur värderar då kunden sin logo. Naturligtvis är den oerhört viktigt. Ändå så ser vi många exempel på företag som lägger väldigt mycket kraft på sin produkt, tjänst, lokal eller bil och faktiskt helt ”glömmer bort” sin grafiska identitet.
Att skapa en logo och profil är ingen vetenskap utan en fingertoppskänsla som bygger på en designers trendkännslighet att tyda influeser och traditioner. Med sin erfarenhet och ett ständigt avscannade av sin omgivning, katalogiserar man sina intryck i huvudet. Varje designer har just sina kataloger och tolkar de olika igenom sina olika erfarenheter. Som designer utvecklar man en personligt sätt att jobba – en slags stil och uttryck. Jag har aldrig känt att just ”min stil” har några begränsningar utan rymmer alla olika typer av uppdrag och utmaningar. Det finns inte ett rätt sätt att tolka ett uppdrag därimot kan det blir olika lösningar beroende på vem som tolkar uppdraget. Det är viktigt för kunden att känna förtroende för designern som ska tolka och förmedla den bästa lösningen. Oftast så känner man i magen när det stämmer och kunden uttrycker ett glädjefyllt läte efter en presentation. Då vet man att man gjort sitt jobb rätt. Det ska inte behövas en övertalning när en designer presenterar en logo – det ska vara kärlek vid första ögonkastet.

logos

Förr i tiden / För nöjes skull / 29 10 2014

Vi fick besök här i veckan av damen som förde affär i våra lokaler på 60-talet och en bit in på 70-talet. Tydligen så var lokalen i begynnelsen (tidigt 1900-tal) en mjölkbutik där man tappade mjölk. I alla fall fick vi veta att hon sålde mjölk för 31 öre litern. Det var andra tider kan man bara konstatera.

park-2
park-1
park-3

Marknadsprofilering / Nya jobb / Ting vi gillar / 07 10 2014

Vilka val och beslut ger det bästa resultatet? Den fråga borde vi alla ställa oss flera gånger innan man fattar sina beslut angående sin verksamhet. Marknadsprofilering arbetar med olika metoder för att bena ut dessa funderingar. Vi kan bara skriva under på att, tänka långsiktigt och inte tumma på kvaliteten, är A och O när det gäller att marknadsföra produkt eller tjänst. För ekonomisk vinning behövs strategier och det är ett mycket intressant ämne att diskutera. Läs mer på: marknadsprofilering.com

MP-7
MP-1
MP-3

NATURENS HUS / Old case / Ting vi gillar / 07 10 2014

Ett av våra projekt som har fallit väl ut. Vi har fått många uppskattande kommentarer om just Naturens Hus logo. Kul tycker vi : )

naturenshus_afisch
1 LOGO 1
2 LOGO 2
3 VISITKORT
5-produkter

Alive / Nya jobb / Vi skryter / 06 10 2014

Vilket fantastiskt event det är LIVE AT HEART. Vi fick äran att jobba fram det nya materialet för No 5.0 års upplaga. Glädjande är att eventet i år ökade försäljningen av biljetter med 25%. Vi ser redan fram emot 6.0 nästa år!

LIVE_AT_HEART
LIVE_AT_HEART-11
LIVE_AT_HEART-9
LIVE_AT_HEART-8
LIVE_AT_HEART-6
LIVE_AT_HEART-3

Sjöparkens Växthus / Old case / Vi skryter / 06 10 2014

Vi blev väldigt glada över uppdraget att designa logon för det eminenta växthuset i Kumla. Vi fick jobba fram tre olika typer av logo och grafisk profil. Efter många diskussioner så vann följande förslag. Ett väldigt lyckat projekt! Vi önskar de lycka till med växthuset i sjöparken och hoppas många tar sig tid att åka dit på ett besök.

SP_1
SP_2
SP_3
SP_4

Kvinnertsa / Old case / Vi skryter / 06 10 2014

Utanför Örebro ligger Kvinnerstaskolan. Ett naturbruksgymnasium med inriktning på jord-, skogs- och djurvård. Dessutom med ett bygg- och anläggningsprogram. Skolan ligger vackert beläget, cirka 7 kilometer, utanför Örebro. På skolan finns även ett internat/elevhem för elever som inte kan åka hem varje dag. Efter avslutade studier får drygt 90 % av eleverna jobb inom sitt yrke. De senaste åren har antalet sökande och antagna elever minskat (cirka 10% per år de senaste fem åren). Under våren 2013 arbetade ledningsgruppen på skolan fram en marknadsplan som skapade förutsättningar för tillväxt. Det konkreta målet för läsåret 2014/2015 är 95 antagna elev att jämföra med cirka 80 året innan. För vår del handlade insatsen att omarbeta och förbättra kommunikationsplattformen, det vill säga, att på  tydligt sätt beskriva skolans fantastiska resurser, fördelar och styrkor. Det blev en hel del förändringar och nya grepp. En ny grafisk profil och logo utformades med  ambitionen att öka självkänslan för både elever och  lärare. (Profilens funktion och uttryck i korthet; unik,  modern, tidlös och inspierande.) Allt informationsmaterial gicks igenom och strukturerades i tydliga, korta och begripliga resonemang. Allt material riktades nu både mot föräldrar och elever.  Vi kunde utläsa en tydlig och positiv effekt redan vid årets Öppna Hus den 16 november då cirka 400 personer besökte skolan varav 80 personer registrerade sig direkt vilket är en fördubbling av året innan. Så det är klart vi gläds med Kvinnersta och samtidigt är vi mycket nöjda och stolta med vårt arbete för skolan.

kvinnersta_1
kvinnersta_3
kvinnersta_logo
kvinnersta_produktblad

Goda Rum för både mage och själ / Old case / 06 10 2014

I Kumla finns det ett växthus som är magiskt. Däri en lite restaurang som skulle starta upp sin verksamhet. Vi fick uppdraget att skapa namn och grafisk profil. Det blev väldigt fin och kunden blev nöjd. Vi önskar de lycka till med fortsättningen.

GR_1
GR_3
GR_4
restaurangen

Chinaproject / Old case / 06 10 2014

Vi fick i uppdrag av Alnafood/Örebro att ta fram en serie förpackningar och logos för den Kinesiska marknaden. Vi diskuterade många svängar i hur vida man skulle göra designen här eller i Kina. Marknad, kultur och uttryck är en helt annan sak i Kina än i Sverige. Vi hade dessutom redan haft med Kina att göra angående produktion av förpackningar och var väl medvetna om hur annorlunda vi tänker i jämförelse med österländska invånare. Slutsatsen som vi kom fram till att jobba fram en serie testprodukter och testa på den kinesiske konsumenten. De som varit i Kina och pratat med människorna där menade att det ”västerländska uttrycket” ansågs exotiskt och intressant. Vi tog därmed fram ett uttryck som inte var för avskalat men samtidigt visade tydligt på innehållet. Tyvärr har vi fått några rapporter hur vida marknaden var redo eller inte. Vi får återkomma.

China-6
China-5
older2
older
China-3
China-7

Contventum folder / Old case / 06 10 2014

Conventum har nu ett nytt införsäljningsmaterial och är mycket nöjda med det säger dom. Glädjer oss och lycka till med alla bokningar!

CONVENTUM-FOLDER-1
CONVENTUM-FOLDER-3
CONVENTUM-FOLDER-2
микрозаймы онлайн займ на карту