Chinaproject / Old case / 06 10 2014

Vi fick i uppdrag av Alnafood/Örebro att ta fram en serie förpackningar och logos för den Kinesiska marknaden. Vi diskuterade många svängar i hur vida man skulle göra designen här eller i Kina. Marknad, kultur och uttryck är en helt annan sak i Kina än i Sverige. Vi hade dessutom redan haft med Kina att göra angående produktion av förpackningar och var väl medvetna om hur annorlunda vi tänker i jämförelse med österländska invånare. Slutsatsen som vi kom fram till att jobba fram en serie testprodukter och testa på den kinesiske konsumenten. De som varit i Kina och pratat med människorna där menade att det ”västerländska uttrycket” ansågs exotiskt och intressant. Vi tog därmed fram ett uttryck som inte var för avskalat men samtidigt visade tydligt på innehållet. Tyvärr har vi fått några rapporter hur vida marknaden var redo eller inte. Vi får återkomma.

China-6
China-5
older2
older
China-3
China-7

Lämna en kommentar

микрозаймы онлайн займ на карту