Kvinnertsa / Old case / Vi skryter / 06 10 2014

Utanför Örebro ligger Kvinnerstaskolan. Ett naturbruksgymnasium med inriktning på jord-, skogs- och djurvård. Dessutom med ett bygg- och anläggningsprogram. Skolan ligger vackert beläget, cirka 7 kilometer, utanför Örebro. På skolan finns även ett internat/elevhem för elever som inte kan åka hem varje dag. Efter avslutade studier får drygt 90 % av eleverna jobb inom sitt yrke. De senaste åren har antalet sökande och antagna elever minskat (cirka 10% per år de senaste fem åren). Under våren 2013 arbetade ledningsgruppen på skolan fram en marknadsplan som skapade förutsättningar för tillväxt. Det konkreta målet för läsåret 2014/2015 är 95 antagna elev att jämföra med cirka 80 året innan. För vår del handlade insatsen att omarbeta och förbättra kommunikationsplattformen, det vill säga, att på  tydligt sätt beskriva skolans fantastiska resurser, fördelar och styrkor. Det blev en hel del förändringar och nya grepp. En ny grafisk profil och logo utformades med  ambitionen att öka självkänslan för både elever och  lärare. (Profilens funktion och uttryck i korthet; unik,  modern, tidlös och inspierande.) Allt informationsmaterial gicks igenom och strukturerades i tydliga, korta och begripliga resonemang. Allt material riktades nu både mot föräldrar och elever.  Vi kunde utläsa en tydlig och positiv effekt redan vid årets Öppna Hus den 16 november då cirka 400 personer besökte skolan varav 80 personer registrerade sig direkt vilket är en fördubbling av året innan. Så det är klart vi gläds med Kvinnersta och samtidigt är vi mycket nöjda och stolta med vårt arbete för skolan.

kvinnersta_1
kvinnersta_3
kvinnersta_logo
kvinnersta_produktblad

Lämna en kommentar

микрозаймы онлайн займ на карту